ציפור, גינה, גן, אפור, עלה, עלים, פטרן, צהוב
חזרה לדף הקודם