תמונות של שדות צילומים   שדות תה הודו _Munnar, India, in the tea estates
חזרה לדף הקודם