דלת, פרחים, מדרגות, שביל כניסה, אביב, אור, צל, ורדים,
חזרה לדף הקודם