נוף, עדר , כבשים, כבשה, נאיבי, סאם טופט, טופט, שמיים, כלב, ציפור, גדר, רועה
חזרה לדף הקודם